จุดเด่นของระบบ
INSTANT9 ช่วยจัดการแผนการตลาด หรือการส่งเสริมการขายให้เป็นเรื่องง่าย
มีความยืดหยุ่น และ สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มช่องทางให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ง่ายขึ้นและมากขึ้นกว่าเดิม บนช่องทางใหม่บน smartphone
(iOS และ Android) ไม่ว่าคุณต้องการโปรโมทแผนการตลาดในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นเดือน
หรือ วันใด คุณสามารถกำหนดแผนการตลาด เงื่อนไข และกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยตัวของคุณเอง
ง่าย • สะดวกรวดเร็ว • มีประสิทธิภาพ
ง่าย
ด้วยแนวคิดที่แตกต่างในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการ
ออกแบบที่เน้นการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเพียงไม่กี่ขั้นตอน
สะดวกรวดเร็ว
มีความยืดหยุ่นในการสร้างและปรับเปลี่ยนแผนการตลาด ระบบถูกออกแบบให้สามารถเลือกทำ
ในเวลาที่ต้องการได้ และยังสามารถวางแผนล่วงหน้าแผนการตลาดได้ทั้งปี (บนเว็บไซต์)
มีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของทางร้าน และเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
การใช้งานระบบทำการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อนำไปวิเคราะห์วางแผนต่อไป
ระบบการจัดการข้อมูลบนเว็บ
จุดเด่นของระบบ
ระบบการจัดการโปรโมชั่น