รหัสของร้าน
อีเมล์
รหัสผ่าน
ชื่อร้าน*
ที่อยู่ร้าน
ชื่อผู้ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์ติดต่อ*
เว็บไซต์บริษัท
ประเทศ*
ประเภทธุรกิจหลัก*
ประเภทธุรกิจรอง
ตัวแทน*
ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่อคน
การใช้งานส่วนธุรกิจ
ง่าย • สะดวกรวดเร็ว • มีประสิทธิภาพ
• ง่าย •
ด้วยแนวคิดที่แตกต่างในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถ ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการออกแบบที่เน้นการ เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเพียงไม่กี่ขั้นตอน
• สะดวกรวดเร็ว •
มีความยืดหยุ่นในการสร้างและปรับเปลี่ยนแผน   การตลาด ระบบถูกออกแบบให้สามารถเลือกทำ  ในเวลาที่ต้องการได้และยังสามารถวางแผนล่วง หน้าแผนการตลาดได้ทั้งปี (บนเว็บไซต์)
• มีประสิทธิภาพ •
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้า และบริการ ของทางร้านและเพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้งาน ระบบทำการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อนำไป วิเคราะห์วางแผนต่อไป